Культура - музеї << Назад
 Презентацiя виставки нашого земляка Сергiя Степановича Солодкого
    2016 рiк для Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (розмiщується у палацi Потоцьких) розпочався презентацiєю виставки нашого земляка Сергiя Степановича Солодкого. Митець є знаною у Червоноградi людиною, адже вiн у нашому мiстi вже втретє представляє свою персональну виставку. Знайомi з його творчiстю i у мiстi Великi Мости, адже тут у вiйськовiй частинi п. Сергiй виставляв також свої роботи. У його доробку є i iлюстрування книги однiєї iз мiсцевих поетес.
    Знайомство нашого музею з п. Сергiєм розпочалось ще на початку лiта 2015 року i з того часу мiж нами iснує тiсна спiвпраця. Це надзвичайно цiкавий спiврозмовник, талановитий художник та професiонал у своєму ремеслi - за освiтою i професiєю вiн геолог. Ще тодi Сергiй Степанович подарував у фонди музею власну геологiчну колекцiю мiнералiв України, якi червоноградцi зможуть побачити уже на iншiй його персональнiй виставцi.
    Загалом на виставцi представлено 54 живописних полотна. Серед них пейзажi, натюрморти, портрети, якi зачаровують розмаїттям кольорiв та технiкою виконання. Особливе мiсце в доробку п. Сергiя займає так звана "кольорова фiлософiя" - так свої роботи називає сам автор. Це, зокрема, такi роботи як "Шлях", "Баланс", "Забороненi забави", "Урбаноград", "Паперова флотилiя" та iншi. Кожне з цих полотен наповнене глибоким фiлософським змiстом, який спонукає людину задуматись над своїм життям.
    Символiчно i те, що на вiдкриттi виставки були солдати iз вiйськової частини м. Червонограда, адже у творчостi Сергiя Солодкого чiльне мiсце посiдає тема вiйськових подiй, що вiдбуваються на сходi України. Весь бiль автор виклав на полотна таких робiт як "Наснилося", "Квартет стратегiчного призначення" та "Покрова (врятуй i збережи)". Цi три картини уже експонувалися у музеї 26 грудня 2015 року пiд час духовно-молитовного подячного паломництва, яке проводив Червоноградський деканат УГКЦ для воїнiв АТО.
    Творчiсть Сергiя Солодкого зiбрала в палацi Потоцьких велику аудиторiю поцiновувачiв мистецтва. Кожен мав змогу висловити свою думку щодо його робiт . Колега по перу, колишнiй викладач студiї образотворчого мистецтва при Червоноградському Палацi Культури, де навчався Сергiй Степанович, Елла Семенiвна Сенчукова-Бача як професiонал охарактеризувала роботи митця.
    Серед присутнiх гостей була заступник мiського голови Червоноградської мiської ради з питань дiяльностi виконавчих органiв ради п. Наталiя Турко. У своєму виступi вона назвала п. Сергiя людиною глибокого розуму, патрiотом своєї держави, якого болить душа за минуле України та закликала жителiв мiста вiдвiдувати такi виставки. Також п. Наталiя передала в дарунок Сергiю Солодкому рiздвяну писанку вiд червоноградської писанкарки Юлiї Бурко.
    Виставку "Творчiсть Сергiя Солодкого" можна буде оглянути в музеї у палацi Потоцьких до середини лютого 2016 року.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради