Культура - музеї << Назад
 Львiвський музей розпочинає вiдзначення ювiлею
    4 листопада 2015 року о 14.15 у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) науковi працiвники Державного меморiального музею Михайла Грушевського у Львовi представлять частину своєї музейної колекцiї на виставцi "Михайло Грушевський -вчений, iсторик, будiвничий нацiї". У вереснi 2016 року Україна вiдзначатиме 150-рiччя вiд Дня народження видатного українського державного та полiтичного дiяча, Голови Центральної Ради Української Народної Республiки, першої у ХХ столiттi незалежної Української держави, iсторика i органiзатора української науки Михайла Грушевського. Львiвський музей розпочинає вiдзначення цього ювiлею вже цьогорiч.
    Бiльшiсть українцiв асоцiює Михайла Грушевського з Києвом i з його роллю в життi Центральної Ради УНР, але мало хто знає, що кращi свої роки (з 1894 по 1914 роки) родина Грушевських, i сам Михайло, провели у Львовi у своєму маєтку на теперiшнiй вулицi Iвана Франка пiд номером 154. Саме тут з 1998 року iснує Державний меморiальний музей Михайла Грушевського.
    На виставцi у Червоноградi будуть представленi портрети, нумiзматика та друкованi видання львiвського музею. Авторами 17 портретiв є вiдомi українськi художники: Косiнов В., Мороз Г., Кецало З., Падовський М., Горда М. та iншi. Вони через власне сучасне сприйняття особистостi М. Грушевського iнтерпретують новий, оригiнальний Образ Великого Українця.
    Суттєво доповнять та збагатять виставку авторськi пам'ятнi медалi iз зображенням вченого та полiтика. Вони були створенi до ювiлеїв Видатного Українця, а також до знаменних подiй в iсторiї львiвського музею.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради