Культура - музеї << Назад
 Науковi працiвники Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї взяли учась у Четвертому Всеукраїнському фестивалi
    Науковi працiвники Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї взяли учась у Четвертому Всеукраїнському фестивалi "Музеї i дiти: дитячi програми, центри, музеї", який проходив 16-21 вересня 2015 року на базi Днiпропетровського нацiонального iсторичного музею iменi Д.I. Яворницького. На фестивалi червоноградськi музейники представли мiнi-експозицiю "Дитинство Месiї" (з фондiв Червоноградської фiлiї ЛМIР) та взяли участь в засiданнях круглих столiв "Комплектування дитячих музейних колекцiй" та "Комп'ютернi технологiї для дитячої аудиторiї", в заходi "Нiч музеїв - на бiс!!!". Органiзатори фестивалю пiдготували для усiх учасникiв екскурсiї по мiсту Днiпропетровськ та вiдвiдування його нових музеїв: "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Українi" (Менора) та приватний музей українського живопису, а також побували у Запорiжжi, у нацiональному заповiднику "Хортиця".
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради