Культура - музеї << Назад
 Виставка "Страстi Христовi"
    З 15 квiтня 2014 року у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) експонується виставка "Страстi Христовi" з колекцiї Церкви-музею сакрального мистецтва Львiвської архиєпархiї УГКЦ iм. о. Антона Петрушевича.
    Цей музей розмiщується у монастирi Святого Обручника Йосифа отцiв-студитiв у Львовi, частково експонується у храмi бл. Климентiя Шептицького, який i є, власне, церквою-музеєм сакрального мистецтва, а також в Унiвськiй Лаврi. Церква-музей заснована у 2008 р. з iнiцiативи i невтомної працi доктора богослов'я та голови Комiсiї сакрального мистецтва Львiвської архиєпархiї УГКЦ отця Севастiяна Дмитруха на основi збiрки сакрального мистецтва "Студiон". "Студiон" - це колекцiя iкон та сакрального мистецтва, основи якої заклав ще 1909 року митрополит Андрей Шептицький для монахiв-студитiв.
    Доля Андрея Шептицького тiсно пов'язана i з нашим мiстом Червоноградом. Саме тут, у Кристинопiльському монастирi оо. Василiан, 11 серпня 1892 р. вiн склав вiчнi обiти.
    Заснувавши "Студiон" у Львовi митрополит прагнув вiдродити та розвинути давню iконописну традицiю при студитських монастирях. Ця збiрка була знищена радянською iмперiєю i вiдновлена монахами-студитами пiд час експедицiй, здебiльшого, Галичиною у 90-х роках (Львiвська, Iвано-Франкiвська i Тернопiльська область). На сьогоднiшнiй день колекцiя "Студiону" нараховує понад 5 тисяч пам'яток XIV-XXI ст. усiх видiв сакрального мистецтва схiдного (а саме Греко-Католицької Церкви) i захiдного (Римсько-Католицької Церкви) обрядiв.
    Частина цiєї колекцiї представлена у палацi Потоцьких на виставцi "Страстi Христовi". Завiтавши до музею, шанувальники сакрального мистецтва можуть ознайомитися з неперевершеним творiнням людських рук XVIII-XX столiть. Ще з XV столiття тема "Страстей Христових" належить до обов'язкових сюжетiв iконопису та розписiв храмiв на Захiднiй Українi.
    Українська iкона належить до однiєї зi шкiл вiзантiйської сфери впливу. Але в жоднiй зi шкiл - нi в росiйськiй, нi в балканськiй - вплив народного мистецтва не позначився так виразно й так потужно, як в українськiй iконi. I цим вона оригiнальна. Характери, переживання, емоцiї - все безпосереднє, щире. На виставцi представлено тридцять два експонати - iкони (писанi на дошцi та полотнi), плащаницi, розп'яття, картини та скульптурнi зображення Христа, Богородицi та апостола Iоанна.
    Крiм iкон українського та захiдно-єропейського письма, експонуються роботи сучасних львiвських митцiв - Ореста Скопа та Андрiя Дутки.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради