Культура - музеї << Назад
 Вiдкрилася виставка "Образ Святого Духа в iконописi"
    19 вересня 2015 року з нагоди святкування 320-рiчного ювiлею заснування римсько-католицької парафiї Зiслання Святого Духа у Кристинополi-Червоноградi в музеї вiдкрилася виставка "Образ Святого Духа в iконописi" (з фондiв ЧфЛМIР).
    На виставцi експонуються 28 рiзноманiтних творiв сакрального мистецтва, а саме: iкони, скульптура, хоругви, царськi врата, якi датуються ХVII - ХХ ст. i на яких зображений Святий Дух та подiї, що з ним пов'язанi. Святий Дух в iконописi зображається у виглядi бiлого голуба в сюжетах Святої Трiйцi, Хрещення Iсуса Христа, Благовiщення Пресятої Богородицi. Друга iпостась Святого Духа - це вогненнi язики, якi зiйшли на апостолiв в день Пятидесятницi.
    Доповнюють виставку 19 фотографiй, якi стали, в певнiй мiрi, лiтописом iсторiї римсько-католицької парафiї Зiслання Св. Духа у Кристинополi-Червоноградi. Польське населення проживало у Кристинополi вiд часу заснування мiста. Костел Святого Духа є найдавнiшою культовою спорудою у мiстi - збудований в 1695 роцi. У зв'язку iз перерозподiлом кордонiв мiж Польщею та СРСР у 1951 роцi, Кристинопiль увiйшов до складу України. Iз мiста виїхали всi поляки. У 1988 роцi, до святкування 1000-рiччя хрещення Русi-України , будiвлю було передано у користування православнiй громадi мiста -тепер це церква Св. Володимира. А 13 грудня 1991 року зареєстровано статут релiгiйної громади римсько-католицької церкви у мiстi Червоноградi (Львiвська архидецизiя Жовкiвський деканат). Будiвництво релiгiйного комплексу -нового костелу Зiслання Святого Духа та Дому опiки над немiчними людьми розпочалося у 2007 роцi. Вiн зводиться за проектом львiвських архiтекторiв братiв Андрiя та Володимира Лисакiв. З 2009 р. настоятелем парафiї є о. Микола Леськiв.
    Почесним гостем на вiдкриттi виставки був Львiвський Митрополит Архиєпископ Мечислав Мокшицький. Святковим подарунком для гостей стала концертна програма за участю народної капели бандуристiв "Дзвiночок" центру творчостi дiтей та юнацтва Галичини, м. Львiв (керiвник Марiя Горiшна).
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради