Культура - музеї << Назад
 Святоюрський монастир оо. Василiян м. Червонограда спiльно з Музеєм iсторiї релiгiї вiдзначив 25-рiччя виходу з пiдпiлля Української греко-католицької церкви
    У палацi Потоцьких 21 грудня 2014 року Святоюрський монастир оо. Василiян м. Червонограда спiльно з Музеєм iсторiї релiгiї вiдзначив 25-рiччя виходу з пiдпiлля Української греко-католицької церкви.
    Була органiзована святкова академiя, на якiй виступили мiсцеве духовенство та мешканцi мiста - активнi учасники пiдпiлля та боротьби за легалiзацiю УГКЦ у 1989 роцi.
    Настоятель Святоюрського монастиря оо. Василiян о. Iгнатiй Москалюк виступив iз доповiддю про арешти iєрархiї УГКЦ у 1945 роцi та псевдособор 1946 року.
    Настоятель церкви Св. Йосафата о. Михайло Нискогуз розповiв про демонстрацiї за легалiзацiю УГКЦ, органiзованi у Москвi. Священик церкви Св. Йосафата о. Дмитро Дмитраш подiлився своїми спогадами про дiяльнiсть церкви на засланнi - в Сибiрi. Про навчання в богослужбових навчальних закладах в часи пiдпiлля присутнi довiдалися iз виступу священика церкви Св. Юрiя о. Йосипа Холода. Сс. Дарiя Градюк розповiла про долю Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Дiви Марiї в часи репресiй.
    Серед запрошених мирян виступили п. Павло Федун, п. Ольга Крисюк, п. Надiя Полотнюк, якi подiлилися своїми спогадами про тi буремнi часи.
    Усiх учасникiв святкової академiї та мирян, якi були активними в пiдпiллi й спричинилися до вiдкриття храмiв, о. Iгнатiй Москалюк нагородив грамотами i медалями.
    Документальним свiдченням цих розповiдей та подiй були презентованi завiдувачем Музею iсторiї релiгiї п. Галиною Гриник виставки "Репресована церква" (з фондiв ЛМIР), "До Свiтла Воскресiння крiзь терни катакомб" (з приватної колекцiї владики Йосафата Говери, Екзарха Луцького) та "Вихiд з пiдпiлля. Кристинопiль-Червоноград" (з приватної колекцiї Святоюрського монастиря оо. Василiян, м. Червоноград), якi проiлюстрували життєвi iсторiї представникiв греко-католицького клиру, чернецтва та мирян. Серед них є документи та фотографiї, якi стосуються i нашого мiста. Духовним доповненням дiйства стали двi роботи майстера, рiзьбяра-гравера, Ярослава Гладкого "Чудотворна iкона Кристинопiльської Божої Матерi" та "Св. Великомучениця Варвара".
    На заходi виступив молодiжний хор церкви Св. Юрiя "Алетея", який виконав 5 релiгiйних пiсень. Разом iз хором увесь зал помолився за Україну та заспiвав "Многая лiта" органiзаторам святкового вечора та усiм присутнiм.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради