Мiжнародна технiчна допомога
 18 та 19 липня 2019 року для вирiшення поточних питань щодо реалiзацiї проекту вiдбулось засiдання керiвного комiтету, що складається з українсько-польської команди
    Керiвний комiтет зустрiвся на етапi проекту- початку будiвництва та модернiзацiї станцiї очисних споруд, щоб оцiнити поточний стан, вирiшити поточнi органiзацiйнi проблеми та усунути проблеми, що виникли у ходi проекту.
    Було презентовано польськiй сторонi економiчну, туристичну, культурну привабливiсть нашого мiста, як важливу складову просування туризму та розроблення спiльних iнiцiатив та заходiв, щодо збереження природної спадщини. Серед заходiв щодо збереження навколишнього середовища та залучення свiдомих громадян було представлено звiт про прибирання берегу р.Захiдний Буг, який вiдбувся 15 квiтня 2019 року.
    Обговорено стратегiю спiвпрацi в галузi охорони навколишнього середовища та як наслiдок розвиток туристичної привабливостi м. Червонограда
    Обговорено промоцiйну дiяльнiсть, що проводиться в рамках проекту, пiдготовку до подачi фiнансової звiтностi, аудит проекту, монiторинг та оцiнку проекту.
    На головну...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради