Мiжнародна технiчна допомога
 18-19 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зустрiч керiвного комiтету проекту "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури"
    В рамках реалiзацiї проекту транскордонного спiвробiтництва Польща-Україна-Бiлорусь 2014-2020 18 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зустрiч керiвного комiтету з приводу обговорення ряд питань , методiв та заходiв щодо подальшої спiвпрацi.
    Офiцiйний вiзит розпочався зi знайомства польських партнерiв на чолi з вуйтом гмiни Ксенжполь Ярославом Пiскорським з україськими партнерами на чолi з мером мiста Червонограда Залiвським Андрiєм та першим заступником Балком Дмитром.
    Було обговорено шляхи вирiшення та основнi результати, якi будуть досягненнi в процесi реалiзацiї транскордонного проекту за рахунок вдосконалення управлiння стiчними водами. Встановлено принципи комунiкацiї. Пiдписано змiни до угоди про партнерство щодо змiни особи, яка представляє гмiну Ксенжполь, та поправки щодо порядку перерахунку коштiв.
    У той самий день вiдбулась екскурсiя до палацу Потоцьких.
    19 грудня 2018 року зустрiч керiвного комiтету по програмi PL-UA-BY 2014-2020 продовжилась на очисних спорудах в с.Добрячин, де польськi партнери мали змогу оглянути теперiшнiй плачевний стан очисних споруд.
    Робочий вiзит польських колег завершився вiдкриттям новорiчної ялинки на центральнiй площi м.Червонограда.
    Наступна запланована зустрiч очiкується 29 сiчня 2019 року - це конференцiя по вiдкриттю проекту.
    На головну...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради