МIЖНАРОДНА ТЕХНIЧНА ДОПОМОГА625
     Реалiзується:
       Грантовий контракт №PLBU.01.02.00-06-0302/17-00 що фінансуються Європейським Союзом у рамках Європейського інструменту сусідства, за Програмою транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
       Grant Contract no PLBU.01.02.00-06-0302/17-00 financed by the European Union within the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighbourhood Instrument
 
     Мета:
 
       Впровадження iнфраструктурного проекту «Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури»
       Implementation of the Project Improving cross-border environmental protection system in Ksiezpol Commune in Poland and in the city of Chervonograd in Ukraine - through the development of sewerage infrastructure

       Детальнiше...
 
     Виконання:
 
       09 травня 2018 року підписано Партнерську угоду між гміною Ксєнжполь та Червоноградською міською радою щодо реалізації проету «Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в гміні Ксєнжполь у Польщі та місті Червоноград в Україні – через розвиток каналізаційної інфраструктури»
       Відбулась закупівля робіт по будівництву об’єкта: «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)» коригування
       Відбулась закупівля робіт по здійсненню технічного нагляду по об’єкту: «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)» коригування
 

 
 18-19 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зустрiч керiвного комiтету проекту "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури"
    В рамках реалiзацiї проекту транскордонного спiвробiтництва Польща-Україна-Бiлорусь 2014-2020 18 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зустрiч керiвного комiтету з приводу обговорення ряд питань , методiв та заходiв щодо подальшої спiвпрацi.
    Офiцiйний вiзит розпочався зi знайомства польських партнерiв на чолi з вуйтом гмiни Ксенжполь Ярославом Пiскорським з україськими партнерами на чолi з мером мiста Червонограда Залiвським Андрiєм та першим заступником Балком Дмитром.
        Детальнiше...

 29-30 сiчня 2019 р. вiдбулась конференцiя по вiдкриттю проекту "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури"
    29-30 сiчня вiдбулась конференцiя по вiдкриттю Проекту: "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в гмiнi Ксенжполь у Польщi та мiстi Червоноград в Українi - через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури". Запланований захiд вiдбувся у готельно-розважальному комплексi "Шато". Для участi в конференцiї були запрошенi 10 представникiв польських Бенефiцiарiв, 20 українських представникiв, громадськiсть мiста та засоби масової iнформацiї регiону.
        Детальнiше...

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради