МIЖНАРОДНА ТЕХНIЧНА ДОПОМОГА791
       Programme priority: Promotion and preservation of natural heritage
       Project title: Improving cross-border environmental protection system in Ksiezpol Commune in Poland and in the city of Chervonograd in Ukraine - through the development of sewerage infrastructure
       Project acronym: KSICHER
       Project index number: PBU1/0302/16
       Lead beneficiary organisation: Commune Ksiezpol
       Beneficiary 1: Chervonograd City Council
              This account was created and maintained with the financial support of the European Union.
              Its contents are the sole responsibility of Chervonograd City Council and do not necessarily reflect the views of the European Union
     Реалiзується:
       Грантовий контракт №PLBU.01.02.00-06-0302/17-00 що фінансуються Європейським Союзом у рамках Європейського інструменту сусідства, за Програмою транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
       Grant Contract no PLBU.01.02.00-06-0302/17-00 financed by the European Union within the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighbourhood Instrument
 
     Мета:
 
       Впровадження iнфраструктурного проекту «Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури»
       Implementation of the Project Improving cross-border environmental protection system in Ksiezpol Commune in Poland and in the city of Chervonograd in Ukraine - through the development of sewerage infrastructure

       Детальнiше...
 
     Виконання:
 
       09 травня 2018 року підписано Партнерську угоду між гміною Ксєнжполь та Червоноградською міською радою щодо реалізації проету «Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в гміні Ксєнжполь у Польщі та місті Червоноград в Україні – через розвиток каналізаційної інфраструктури»
       Відбулась закупівля робіт по будівництву об’єкта: «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)» коригування
       Відбулась закупівля робіт по здійсненню технічного нагляду по об’єкту: «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)» коригування
 

 
 18-19 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зустрiч керiвного комiтету проекту "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури"
    В рамках реалiзацiї проекту транскордонного спiвробiтництва Польща-Україна-Бiлорусь 2014-2020 18 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зустрiч керiвного комiтету з приводу обговорення ряд питань , методiв та заходiв щодо подальшої спiвпрацi.
    Офiцiйний вiзит розпочався зi знайомства польських партнерiв на чолi з вуйтом гмiни Ксенжполь Ярославом Пiскорським з україськими партнерами на чолi з мером мiста Червонограда Залiвським Андрiєм та першим заступником Балком Дмитром.
        Детальнiше...

 29-30 сiчня 2019 р. вiдбулась конференцiя по вiдкриттю проекту "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури"
    29-30 сiчня вiдбулась конференцiя по вiдкриттю Проекту: "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в гмiнi Ксенжполь у Польщi та мiстi Червоноград в Українi - через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури". Запланований захiд вiдбувся у готельно-розважальному комплексi "Шато". Для участi в конференцiї були запрошенi 10 представникiв польських Бенефiцiарiв, 20 українських представникiв, громадськiсть мiста та засоби масової iнформацiї регiону.
        Детальнiше...

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради