Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 05.02.2021 - 11.02.2021 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 16 963,5тис.грн., у тому числi :
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 120,5тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 6 340,6тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 2,4тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 17612,9 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5922,7 тис.грн.;
    - продукти харчування - 700,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 348,0 тис.грн.;
    - пiльговi медикаменти - 8,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 37,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 82,2 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1701,2 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки спорткомплексу "Шахтар" - 210,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi - 50,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбано електронне табло для спорткомплексу "Шахтар" - 49,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради