Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 29.01.2021 - 04.02.2021 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 14 493,0тис.грн., у тому числi :
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету- 344,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 89,1тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 6 340,6тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 11,6тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 211,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 392,0 тис.грн.;
    - продукти харчування - 300,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 30,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 77,2 тис.грн;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 53,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 95,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 4084,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради