Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 18.12.2020 - 24.12.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 23 767,6тис.грн., у тому числi:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на реконструкцiю приймальних вiддiлень в закладах охорони здоров"я за рахунок субвенцiї з державного бюджету - 4 499,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 107,5тис.грн.
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на фiнансове забезпечення будiвництва, реконструкцiї, ремонту i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах - 129,2 тис.грн.
    Вiдповiдно до ст.57 Бюджетного кодексу повернуто кошти субвенцiї з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету- 7,2тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 1,5тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13118,3 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 655,7 тис.грн.;
    - харчування - 120,0 тис.грн.;
    - медикаменти - 49,9 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 59,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 2,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 1123,2 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 107,2 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 11,5 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 512,6 тис.грн., в тому числi: пiльговi медикаменти - 287,1 тис.грн., енергоносiї - 163,0 тис.грн., послуги - 62,5 тис.грн.;
    - фiнансова пiдтримка КП "Спорткомплекс Шахтар" - 181,6 тис.грн.,
    - благоустрiй мiста - 1321,3 тис.грн.,
    - поточний ремонт дорiг - 265,6 тис.грн.,
    - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 35,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету Сокальського району для виплати заробiтної плати працiвникам КП "Мiська лiкарня Соснiвської мiської ради" - 1500,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт примiщення харчоблоку ЗДО № 16 - 11,0 тис.грн.,
    - придбання iнтерактивних панелей для закладiв освiти - 340,8 тис.грн., комплект обладнання для комп'ютерних класiв - 49,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт Народного дому - 50,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного мосту через рiчку Захiдний Буг - 13,5 тис.грн.,
    - реконструкцiя спорткомплексу "Шахтар" - 16,1 тис.грн.,
    - капiтальний ремонт санвузлiв ЗДО № 13 - 81,0 тис.грн.,
    - капiтальний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 142,3 тис.грн.,
    - виготовлення проектної документацiї по капiтальному ремонту дороги по вулицi Львiвська - 50,0 тис.грн.;
    - виготовлення документiв по реконструкцiї водопровiдної мережi - 190,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради