Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 13.11.2020 - 19.11.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 6 764,5тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 935,4тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), у тому числi:
    - iншi субвенцiї - 448,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв - 449,1тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 744,5 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2045,1 тис.грн.;
    - харчування - 325,0 тис.грн.;
    - заходи з енергозбереження - 3,9 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 13,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 491,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 65,8 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 10,0 тис.грн.;
    - житлово-комунальне господарство - 111,0 тис.грн.;
    - централiзованi заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 270,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 120,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 323,5 тис.грн., в тому числi: послуги - 75,2 тис.грн., медикаменти - 235,3 тис.грн., пiльговi медикаменти - 13,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - проект змiн до генерального плану мiста - 54,0 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (4 черга) - 448,6 тис.грн.;
    - вiдшкодування витрат на пiдготовку лоту до проведення торгiв - 6,3 тис.грн.;
    - експертна грошова оцiнка земельної дiлянки - 3,7 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт покрiвлi ЧНВК № 3 - 112,1 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт туалету в Народному домi - 3,3 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт водопроводу по вулицi Iвасюка, 8 - 750,1 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради