Мiськi новини - подiя << Назад
 IНСПЕКЦIЙНI ВIДВIДУВАННЯ РОБОТОДАВЦIВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗI ТА КУР'ЄРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI З МЕТОЮ IНФОРМУВАННЯ ЇХ ЩОДО НЕПРИПУСТИМОСТI ЗАЛУЧЕННЯ ДО РОБОТИ ПРАЦIВНИКIВ БЕЗ ОФОРМЛЕНИХ ТРУДОВИХ ВIДНОСИН
    До 15 листопада 2020року проводяться iнспекцiйнi вiдвiдування роботодавцiв транспортної галузi та кур'єрської дiяльностi з метою iнформування їх щодо неприпустимостi залучення до роботи працiвникiв без оформлених трудових вiдносин, роз'яснюється як належним чином має бути оформлений працiвник, щоб зi сторони контролюючих органiв i самого працiвника не було нiяких зауважень до роботодавця.
    У зв'язку iз зазначеним представники Держпрацi та iнспектор працi у черговий раз звертаються до роботодавцiв iз закликом оформити трудовi вiдносини з працiвниками. Якщо iнспектор працi виявить не задекларованого працiвника, вiн буде зобов'язаний вжити заходи щодо притягнення винних осiб до вiдповiдальностi.
    Ще раз нагадуємо, оформленi трудовi вiдносини - це запорука продуктивної працi та сталого бiзнесу. Працюючи нелегально, працiвники повнiстю позбавленi гарантiй, зокрема на випадок хвороби, професiйного захворювання чи нещасного випадку, пов'язаного з роботою.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради