Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 09.10.2020 - 15.10.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 9 955,6 тис.грн., у тому числi:
    - освiтня субвенцiя - 4 511,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров`я за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 170,0тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 6,4 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9751,4 тис.грн ;
    - харчування - 250,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 100,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 66,9 тис.грн.;
    - пiльговi медикаменти - 145,7 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 25,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 46,6 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 15,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 55,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 132,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 89,9 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 69,9 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi - 61,1 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 18,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт харчоблоку ЗДО № 16 - 137,1 тис.грн.;
    - придбання кухонного обладнання для ЧЗШ № 1 - 176,2 тис.грн., лiцей - 167,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради