Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 11.09.2020 - 17.09.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 10 548,5 тис.грн., у тому числi:
    - освiтня субвенцiя- 4 764,8тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров`я за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 181,0тис.грн.;
    - iншi субвенцiї -21,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 0,5тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 203,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5,7 тис.грн.;
    - харчування - 300,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 33,9 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 179,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 41,8 тис.грн.;
    - забезпечення збору та вивезення смiття i вiдходiв - 3,1 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 380,9 тис.грн.;
    - житлово-комунальне господарство - 236,7 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 120,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi - 77,2 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя Бендюзького водозабору з встановленням обеззалiзнюючих установок - 1520,6 тис.грн.;
    - поточний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 221,3 тис.грн.;
    - придбання матерiалiв для капiтального ремонту огорожi ЗДО № 18 - 85,7 тис.грн.;
    - придбання комплекту обладнання для комп'ютерних класiв лiцею - 142,0 тис.грн.;
    - придбання багатофункцiонального пристрою для ЧЗШ № 5 - 6,2 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради