Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 04.09.2020 - 10.09.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 6 139,2 тис.грн., у тому числi:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 82,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 422,8тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на реалiзацiю проектiв спiвробiтництва мiж територiальними громадами - 647,7тис.грн.;
    - iншi субвенцiї -55,0тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло188,1 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10347,0 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1,1 тис.грн.;
    - харчування - 300,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 35,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 57,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 97,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 150,6 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки спорткомплексу "Шахтар" - 75,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 27,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 13,8 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 206,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 68,9 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 208,3 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 183,5 тис.грн., в тому числi: харчування - 3,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 120,9 тис.грн., матерiали - 20,0 тис.грн., послуги - 39,6 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт санвузлiв ЗДО № 13 - 68,1 тис.грн.;
    - придбання робочого мiсця вчителя - 263,1 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт покрiвлi лiцею - 107,1 тис.грн.;
    - реконструкцiя спорткомплексу "Шахтар" - 233,6 тис.грн.;
    - придбання пересувного рентген-апарату - 2635,4 тис.грн.;
    - придбання обладнання для iнсультного центру - 647,7 тис.грн.;
    - придбання кухонного обладнання для шкiл - 77,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради