Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 28.08.2020 - 03.09.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 16 2801,0 тис.грн., у тому числi:
    - освiтня субвенцiя - 4 257,1тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 8,7тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 1 776,5 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 15,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 52,9 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 49,8 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 25,7 тис.грн.;
    - харчування - 250,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 99,1 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 165,3 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 50,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 50,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 165,0 тис.грн., КП "Школяр" - 56,7 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1329,2 тис.грн.;
    - житлово-комунальне господарство - 683,4 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 43,9 тис.грн.;
    - заходи громадського порядку та безпеки - 16,2 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 171,9 тис.грн., в тому числi: харчування - 1,7 тис.грн., енергоносiї - 155,3 тис.грн., послуги - 14,9 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання житла для дiтей позбавлених батькiвського пiклування - 448,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт системи опалення ЗДО № 10 - 127,9 тис.грн.;
    - придбання мiкрофонiв для народного дому - 90,0 тис.грн.;
    - придбання щита баскетбольного для ЧЗШ № 12 - 24,8 тис.грн.;
    - реконструкцiя Бендюзького водозабору з встановленням обеззалiзнюючих установок - 7648,1 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради