Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 07.08.2020 - 13.08.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 8 504,9 тис.грн., у тому числi:
    - освiтня субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам - 2 154,9 тис.грн.
    - iншi субвенцiї-360,0тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 6,6 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 4938,1 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5,5 тис.грн.;
    - медикаменти - 103,8 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 70,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 7,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 100,4 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 20,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 152,2 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 550,5 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 42,1 тис.грн.;
    - заходи громадського порядку та безпеки - 16,2 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 16,0 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання кухонного обладнання для ЧЗШ № 2 - 36,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради