Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 31.07.2020 - 06.08.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 20 535,8 тис.грн., у тому числi:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 42,2тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 243,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на реалiзацiю проектiв спiвробiтництва мiж територiальними громадами - 20,0тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй -13 665,8тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам - 2,2тис.грн.
    - медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам -4,4тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров`я за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 863,2тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 538,4 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 331,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 144,5 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 334,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 174,5 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 33,3 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 55,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 497,7 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1247,6 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 185,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi - 38,5 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 67,6 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 88,0 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 265,4 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя приймального вiддiлення лiкарнi - 100,3 тис.грн.;
    - придбання скейтмайданчика для КП "Комунальник" - 354,9 тис.грн.;
    - реконструкцiя будiвлi колишнього шкiрвендиспансеру пiд вiйськкомат - 5,6 тис.грн.;
    - реконструкцiя Бендюзького водозабору з встановленням обеззалiзнюючих установок - 3775,2 тис.грн.,
    - придбання цифрової рентген-системи та цифровий плоскопанельний детектор для лiкарнi - 1547,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради