Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 24.07.2020 - 30.07.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 6 769,4 тис.грн., у тому числi:
    - iншi субвенцiї - 37,6 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 23,6 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 5413,8 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 13,5 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 25,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 51,8 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 276,5 тис.грн., в тому числi: енергоносiї - 1,5 тис.грн., пiльговi медикаменти - 226,7 тис.грн., пiльговi пенсiї - 48,3 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 205,1 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання проектора для бiблiотеки - 21,0 тис.грн.;
    - придбання для лiкарнi: свiтильник для операцiйної - 15,7 тис.грн., дефiбрилятор - 142,0 тис.грн., вiдеогастроскоп - 2371,0 тис.грн., дослiдне обладнання - 651,2 тис.грн., апаратура для радiотерапiї - 348,6 тис.грн., медичне обладнання - 425,4 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради