Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 17.07.2020 - 23.07.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 9 438,2тис.грн., у тому числi:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 90,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на фiнансове забезпечення будiвництва, реконструкцiї, ремонту i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах- 2 000,0тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 656,9тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 267,1тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), у тому числi iншi субвенцiї - 260,8тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10,0 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5,9 тис.грн.;
    - медикаменти - 37,6 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 13,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 158,1 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 274,0 тис.грн.;
    - субвенцiя на поточний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 2000,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 17,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт даху в Гiрницькiй музичнiй школi - 158,9 тис.грн.;
    - придбання операцiйного стола для лiкарнi - 104,8 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт санвузлiв ЧЗШ № 12 - 79,8 тис.грн., капiтальний ремонт фасаду ДЮСШ № 2 - 149,7 тис.грн.;
    - замiна вiкон БДЮТЧ - 59,0 тис.грн., гiмназiя - 103,4 тис.грн.;
    - придбання багатофункцiонального пристрою ЧЗШ № 9 - 6,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради