Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 12.06.2020 - 18.06.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 6 690,7тис.грн., у тому числi :
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров`я за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету- 115,0тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 4,1тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 1898,4 тис.грн ;
    - медикаменти - 5,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист та соцiальне забезпечення - 500,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 76,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 117,9 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 393,9 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання та встановлення автобусних павiльйонiв - 130,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 4545,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради