Мiськi новини - подiя << Назад
 КАРАНТИН - НЕ ЗВIЛЬНЯЄ ВIД ОБОВ'ЯЗКУ ДОТРИМУВАТИСЬ ВИМОГ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА...
    Карантин - не звiльняє вiд обов'язку дотримуватись вимог трудового законодавства та не дає права роботодавцям порушувати вимоги трудового законодавства. Зокрема, закликаємо роботодавцiв забезпечити дотримання вимог законодавства в частинi оформлення трудових вiдносин, оплати працi, безпеки та гiгiєни працi.
    Нагадуємо, працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення органу ДПС. Звертаємо увагу, що трудовий договiр укладається, як правило, в письмовiй формi. Зокрема, вiдповiдно до змiн внесених 30.03.2020року, додержання письмової форми є обов'язковим при укладеннi трудового договору про дистанцiйну (надомну) роботу.
    Якщо роботодавець не сплачує за працiвника єдиний соцiальний внесок або ж працiвник отримує зарплатню "у конвертi", такi трудовi вiдносини також вважаються незадекларованими, а роботодавцю загрожує вiдповiдальнiсть.
    Окрiм цього, роботодавець зобов'язаний створити на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умови працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв та забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi.
    Повiдомляємо що, фахiвцi Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi щоденно консультують працiвникiв, щодо їх прав та соцiальних гарантiй, а також про механiзми їх захисту. За консультацiями та роз'ясненнями щодо вимог чинного законодавства звертаються i роботодавцi. Правову допомогу можна отримати зателефонувавши у громадську приймальню Головного управлiння за номером 032 235-48-42.
    Разом з тим, на виконання доручення Голови Держпрацi, пiсля послаблення карантинних обмежень в областi, Головне управлiння разом з iнспектором працi Червоноградської мiської працi вiдновить iнформацiйно - роз'яснювальну роботу шляхом безпосереднiх вiзитiв до суб'єктiв господарювання. Проводити її будуть спiльно з органами ПФУ, ДПС та Служби зайнятостi.
    Вiдвiдуватимуть пiдприємства торгiвлi, сiльського господарства, органiзацiї харчування, надання послуг, будiвництва та транспорту. Роботодавцiв проконсультують щодо найбiльш ефективних способiв дотримання законодавства про працю та охорону працi.
    У суб'єктiв господарювання, в яких виявлять ознаки порушень, зокрема в частинi належного оформлення трудових вiдносин, та якi не усунуть недолiки за результатами превентивної роботи, проведуть заходи державного контролю.
    Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради В. КОВАЛЬ
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради