Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 05.06.2020 - 11.06.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 13 163,5тис.грн., у тому числi :
    - освiтня субвенцiя - 10 196,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 212,5тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 4,9тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 21082,9 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2,2 тис.грн.;
    - медикаменти - 31,5 тис.грн.;
    - соцiальний захист та соцiальне забезпечення - 14,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 407,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 37,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 52,0 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 154,5 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,0 тис.грн. (зарплата);
    - видатки на охорону здоров'я - 192,1 тис.грн., в тому числi: енергоносiї - 107,9 тис.грн., послуги - 84,2 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт харчоблоку в ЧЗШ № 1 - 132,2 тис.грн.;
    - детальний план територiї кладовища - 40,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради