Мiськi новини - подiя << Назад
 ЗАСIДАННЯ МIСЬКОЇ МIЖВIДОМЧОЇ КООРДИНАЦIЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДIЇ ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СIМ'Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ РIВНОСТI
    10 липня, пiд головуванням заступника мiського голови Наталiї Турко, вiдбулось засiдання мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань протидiї торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi. На засiданнi обговорили питання мiжвiдомчої спiвпрацi та координацiю роботи суб'єктiв, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству, а також проведення iнформацiйно-просвiтницьких заходiв у сферi протидiї торгiвлi людьми.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради