Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 29.05.2020 - 04.06.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 15 646,8тис.грн., у тому числi :
    - освiтня субвенцiя - 10 196,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони з державного бюджету- 330,4тис.грн
    До спецiального фонду надiйшло 5,2тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 1037,5 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 61,5 тис.грн.;
    - допомога дiтям-сиротам - 12,4 тис.грн.;
    - соцiальний захист та соцiальне забезпечення - 13,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 91,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 197,3 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 33,3 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 55,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1143,7 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 35,2 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 312,5 тис.грн., в тому числi: енергоносiї - 59,9 тис.грн., пiльговi медикаменти - 102,6 тис.грн., матерiали - 110,0 тис.грн., послуги - 40,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання вакуумно-пiдмiтальної машини - 3103,9 тис.грн.;
    - придбання рентген апарата для лiкарнi - 1547,5 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 77,6 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради