Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 15.05.2020 - 21.05.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 7 335,0тис.грн., у тому числi :
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони з державного бюджету - 326,9тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 5,5тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 11,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 51,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 11,9 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 620,3 тис.грн.;
    - житлово-комунальне господарство - 59,1 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 777,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 20,0 тис.грн.;
    - допомога дiтям-сиротам - 42,8 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 208,4 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 418,5 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 160,8 тис.грн., пiльговi пенсiї - 118,0 тис.грн., послуги - 139,7 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання обладнання для травматологiчного вiддiлення лiкарнi - 56,1 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт читального залу центральної бiблiотеки - 175,9 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт санвузлiв ЧЗШ № 5 - 29,7 тис.грн.;
    - придбання комплекту меблiв для центральної бiблiотеки - 130,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради