Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 08.05.2020 - 14.05.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 10 451,4тис.грн., у тому числi :
    - освiтня субвенцiя - 5 255,8тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 82,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 44,8тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони з державного бюджету - 1 303,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 3,3тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9783,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2,6 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 52,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 70,1 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 240,8 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 199,0 тис.грн.;
    - обслуговування системи вiдеоспостереження - 9,5 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 214,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 31,4 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 27,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 76,6 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 3,1 тис.грн., пiльговi пенсiї - 70,9 тис.грн., енергоносiї - 2,6 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання спортивного обладнання для громадської органiзацiї неповносправної молодi "Нiка" - 8,9 тис.грн.;
    - реконструкцiя мережi зовнiшнього освiтлення по вулицi Б.Хмельницького - 22,0 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради