Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 30.04.2020 - 07.05.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 16 168,8тис.грн., у тому числi :
    - освiтня субвенцiя - 5 255,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 25,3тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 543,1 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 152,8 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 62,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 55,8 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 28,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1287,8 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 33,7 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 80,0 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 43,8 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1327,5 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 27,0 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 208,3 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 967,0 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 225,3 тис.грн., пiльговi медикаменти - 288,5 тис.грн., харчування - 64,4 тис.грн., енергоносiї - 153,5 тис.грн., послуги - 226,3 тис.грн., матерiали - 9,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,0 тис.грн. (зарплата)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання кухонного обладнання для ЧНВК № 3 - 65,0 тис.грн., гiмназiї - 65,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт харчоблоку ЧЗШ № 2 - 204,9 тис.грн., ЧЗШ № 1 - 188,9 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт системи опалення ЧЗШ № 8 - 179,9 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт Гiрницької музичної школи - 191,8 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради