Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 24.04.2020 - 29.04.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 4 715,6тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 5,9тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10498,1 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 3,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 1,9 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 99,9 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 90,0 тис.грн.;
    
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 2,4 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 208,3 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 147,2 тис.грн., в тому числi: харчування - 80,0 тис.грн., послуги - 11,1 тис.грн., пiльговi пенсiї - 56,1 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання медичного обладнання для лiкарнi - 481,7 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради