Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 27.03.2020 - 02.04.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 9 360,9тис.грн., у тому числi:- освiтня субвенцiя - 4 091,1тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 30,0тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 208,6 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 390,9 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 68,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 134,9 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 33,3 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 60,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1379,2 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 173,7 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 43,5 тис.грн.;
    - житлово-комунальне господарство - 80,7 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1087,7 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 199,9 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт асфальтного покриття по вулицi Клюсiвська - 49,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя водопроводу по вулицi Будiвельна - 4,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт харчоблоку ЧЗШ № 1 - 3,8 тис.грн., ЧЗШ № 2 - 3,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради