Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 20.03.2020 - 26.03.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 3 621,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 5 701,7тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй) у тому числi iншi субвенцiї -5 700,0тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14883,7 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 10,4 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 7,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 17,6 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 440,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 825,2 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 225,8 тис.грн., пiльговi медикаменти - 103,5 тис.грн., пiльговi пенсiї - 94,9 тис.грн., харчування - 15,0 тис.грн., матерiали - 31,0 тис.грн., послуги - 340,0 тис.грн., вiдрядження - 15,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 22,2 тис.грн. (зарплата).
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт водопроводу по вулицi Iвасюка 8 - 5,1 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв вiд очищення стiчних вод - 5700,0 тис.грн.;
    - придбання апаратiв штучної вентиляцiї легенiв для лiкарнi - 990,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради