Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 06.03.2020 - 12.03.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 10 062,7тис.грн., у тому числi :
    - освiтня субвенцiя - 4 251,2тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 276,9тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 265,2тис. грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 12592,1 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 357,5 тис.грн.;
    - продукти харчування - 100,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 50,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 128,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 32,3 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 195,0 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 81,9 тис.грн., послуги - 113,1 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 141,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi - 41,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 165,8 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 11,8 тис.грн. (зарплата - 10,9 тис.грн., енергоносiї - 0,6 тис.грн., послуги - 0,3 тис.грн.);
    - субвенцiя регiональному сервiсному центру мiнiстерства внутрiшнiх справ - 144,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - пiдготовка земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення комунальної власностi для продажу на земельних торгах - 59,4 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради