Мiськi новини - подiя << Назад
 ЩОДО АКТИВIЗАЦIЇ РОБОТИ ПО ДЕТIНIЗАЦIЇ РИНКУ ПРАЦI У БУДIВЕЛЬНIЙ ГАЛУЗI
    На виконання доручення Прем'єр-мiнiстра України щодо детiнiзацiї ринку працi в Українi проводиться масштабна iнформацiйна кампанiя до 20 березня у будiвельнiй галузi пiд час якої iнспектори працi спiльно iз соцiальними партнерами - представниками iнших органiв державної влади та мiсцевого самоврядування роз'яснюватимуть роботодавцям та працiвникам переваги офiцiйного працевлаштування, ризики незадекларованої працi. Увагу також придiлятимуть питанням профiлактики виробничого травматизму пiд час виконання будiвельних робiт. У квiтнi 2020 року вiдбудеться другий етап кампанiї - iнспекцiйнi вiдвiдування суб'єктiв господарювання.
    У зв'язку iз зазначеним представники Держпрацi та iнспектори працi у черговий раз звертаються до роботодавцiв iз закликом оформити трудовi вiдносини з працiвниками. Якщо iнспектор працi виявить не задекларованого працiвника, вiн буде зобов'язаний вжити заходи щодо притягнення винних осiб до вiдповiдальностi. Оформленi трудовi вiдносини - це запорука продуктивної працi та сталого бiзнесу. Працюючи нелегально, працiвники повнiстю позбавленi гарантiй, зокрема на випадок хвороби, професiйного захворювання чи нещасного випадку, пов'язаного з роботою.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради