Мiськi новини - подiя << Назад
 ЗАСIДАННЯ МIСЬКОЇ КОМIСIЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ОСIБ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦIЇ НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА
    Упродовж лютого мiсяця поточного року засiдання Мiської комiсiї щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла проводилось двiчi ( 14 та 28 числа), де розглядались питання щодо проведення перерахунку розмiрiв призначених у 2018 -2019 роках грошових компенсацiй ( у зв'язку iз змiною показника опосередкованої вартостi спорудження житла ) 7-ми учасникам АТО, сiм'ям померлих/загиблих учасникiв АТО ( кошти державного бюджету ), а також розглянуто заяви учасникiв АТО/ООС, бiйця - добровольця АТО, якi перебувають на квартирному облiку щодо надання грошової компенсацiї ( адресної матерiальної допомоги ) на придбання житла на умовах спiв фiнансування ( заявник -50%, обласний бюджет -30%, мiський бюджет -20%).
    По однiй заявi особи з iнвалiднiстю II групи вiйни з числа учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав ( Афганiстан ) , скеровано запити на адресу Мiнiстерства соцiальної полiтики України та Мiнiстерства у справах ветеранiв, тимчасово окупованих територiй та внутрiшньо перемiщених осiб України щодо надання роз'яснень.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради