Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 21.02.2020 - 27.02.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 7 692,3 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 12,6тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14080,4 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 158,8 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 13,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 1,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 13,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 14,6 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 141,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi - 41,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 290,2 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 45,0 тис.грн., енергоносiї - 2,0 тис.грн., послуги - 48,6 тис.грн., пiльговi пенсiї - 42,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 152,4 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради