Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 14.02.2020 - 20.02.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 7 349,2 тис.грн., з них:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 84,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 11,3тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 84,7 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 90,6 тис.грн.;
    - продукти харчування - 200,0 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 50,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 95,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 43,1 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,4 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 54,2 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 33,3 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 43,5 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 365,5 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 145,7 тис.грн., харчування - 85,2 тис.грн., послуги - 134,6 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 198,4 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 22,2 тис.грн. (зарплата - 8,6 тис.грн., енергоносiї - 13,6 тис.грн.)
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради