Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 31.01.2020 - 06.02.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 13 676,4 тис.грн., з них:
    - освiтня субвенцiя - 3 880,5тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 276,9тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 35,0тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 76,2 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 3234,8 тис.грн.;
    - продукти харчування - 450,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 580,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 34,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 185,3 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,4 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 187,1 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 33,3 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 110,0 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 42,8 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 1317,4 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 81,0 тис.грн., харчування - 200,0 тис.грн., енергоносiї - 931,4 тис.грн., послуги - 105,0 тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя приймального вiддiлення центральної мiської лiкарнi - 48,1 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерної технiки для стоматологiчної полiклiнiки - 90,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради