Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 24.01.2020 - 30.01.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 7364,8 тис.грн., з них:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 105,7тис..грн.
    До спецiального фонду надiйшло 47,0тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14891,2 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 129,3 тис.грн.;
    - продукти харчування - 25,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 1,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 2,5 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 13,5 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 100,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 327,4 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 20,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 41,3 тис.грн., пiльговi пенсiї - 50,1 тис.грн., харчування - 191,0 тис.грн., енергоносiї - 10,0 тис.грн., послуги - 15,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради