Мiськi новини - подiя << Назад
 IНФОРМАЦIЯ ЩОДО АКТИВIЗАЦIЇ РОБОТИ ПО ДЕТIНIЗАЦIЇ ЗАЙНЯТОСТI У ТОРГIВЕЛЬНIЙ ГАЛУЗI ТА СФЕРI ПОСЛУГ
    На виконання доручення Прем'єр-мiнiстра України про вжиття заходiв щодо детiнiзацiї зайнятостi, у Червоноградi запланована масштабна iнформацiйно-роз'яснювальна кампанiя.
    Заходи проводитимуть для суб'єктiв господарювання сфери торгiвлi товарами та послугами, тимчасового розмiщування та органiзацiї харчування.
    В межах iнформацiйної кампанiї заплановано проведення семiнарiв, нарад, лекцiй, вiдвiдування суб'єктiв господарювання тощо.
    Iнформативна робота триватиме до 31 сiчня 2020 року. Наступним етапом заплановано проводити масштабну iнспекцiйну кампанiю щодо виявлення неоформлених працiвникiв у вище зазначених галузях.
    Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради В.Коваль наголошує: незадекларована праця має негативнi наслiдки як для працiвникiв, так i для роботодавцiв.
    Повнiстю задекларована праця у тому разi, якщо роботодавець уклав з працiвником трудовий договiр, офiцiйно повiдомив про його працевлаштування державну податкову службу, офiцiйно i в повному розмiрi виплачує заробiтну плату, сплачує за працiвника єдиний соцiальний внесок.
    Iнспектор працi Червоноградської мiської ради нагадує, що розмiр мiнiмальної заробiтної плати з сiчня мiсяця 2020 року становить 4 723 грн. Також зазначає що у 2020 роцi за неналежно оформленого працiвника доведеться сплатити 141 690 грн. фiнансових санкцiй.
    У п'ятницю 31 сiчня 2020року о 11:00год у малiй сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради (4 поверх, пр. Шевченка, 19, м. Червоноград) вiдбудеться iнформацiйний захiд з суб'єктами господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi торгiвлi, тимчасового розмiщування та органiзацiї харчування. В частинi iнформацiйної кампанiї буде проведено iнформацiйну та роз'яснювальну роботу щодо неприпустимостi допуску до роботи працiвникiв без оформлення трудових вiдносин.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради