Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 17.01.2020 - 23.01.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 6 150,3тис.грн., з них:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 66,6тис..грн.
    До спецiального фонду надiйшло 342,8тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 57,5 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 104,9 тис.грн.;
    - продукти харчування - 200,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 15,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 38,8 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 33,3 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 831,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 132,0 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 110,0 тис.грн., матерiали - 2,0 тис.грн., послуги - 20,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 22,2 тис.грн. (зарплата - 8,6 тис.грн., енергоносiї - 13,6 тис.грн.)
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради