Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 10.01.2020 - 16.01.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 10 411,2тис.грн., з них:
    - освiтня субвенцiя - 3 306,8тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 276,9тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 50,8тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 11907,4 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 11,4 тис.грн.;
    - продукти харчування - 400,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 287,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 20,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 38,7 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 6,8 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 33,3 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 56,5 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1050,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 177,0 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 55,0 тис.грн., матерiали - 103,0 тис.грн., послуги - 19,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 11,8 тис.грн. (зарплата - 10,9 тис.грн., енергоносiї - 0,6 тис.грн., послуги - 0,3 тис.грн.)
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради