Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 21.12.2019 - 27.12.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 14 791,5тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,4тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу -689,2тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 87,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 200,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету нафiнансове забезпечення будiвництва, реконструкцiї, ремонту i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення , вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах - 1900,5тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 204,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 1 591,0тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй ), у тому числi сувенцiя з мiсцевого бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв - 80,0тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 1515,3 тис.грн.;
    - продукти харчування - 40,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 3,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 689,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 12,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 134,8 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 57,2 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 1103,6 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 130,7 тис.грн., пiльговi медикаменти - 317,2 тис.грн., енергоносiї - 282,9 тис.грн., матерiали - 323,8 тис.грн., послуги - 49,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ЗДО №5 - 21,3 тис.грн. (енергоносiї);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 3,0 тис.грн. (енергоносiї);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя каналiзацiйної насосної станцiї по пр. Шевченка - 70,2 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт дороги по вул. Львiвська - 488,8 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЗДО № 16 - 30,4 тис.грн., ЧЗШ № 7 - 86,9 тис.грн.;
    - придбання електродвигуна для КП "Червоноградводоканал" - 30,0 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради