Мiськi новини - подiя << Назад
 ПРО НОВАЦIЇ В ЗАСТОСУВАННI РРО НА ЗУСТРIЧI З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКIВ
    Нещодавно в Червоноградськiй ДПI вiдбулась зустрiч з пiдприємцями, в якiй взяли участь начальник Червоноградської ДПI Свiтлана Клименко та начальник монiторингу доходiв та облiку платежiв Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Катерина - Руслана Тхiр.
    В ходi зустрiчi присутнiх було проiнформовано щодо новацiй, якi запроваджуються з введенням в дiю законiв України "Про внесення змiн до законiв України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" та "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг".
    Фахiвцi зазначили про позитиви запроваджених змiн та перспективи у зв'язку iз застосуванням програмних реєстраторiв розрахункових операцiй.
    На завершення зустрiчi платникам податкiв наголосили про введення в дiю з 1 сiчня 2020 року нових рахункiв для зарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради