Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 13.12.2019 - 20.12.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 7 215,3тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї- 55,4 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок державного бюджету вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 8,1 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 708,4тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 104,4тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 559,8тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй ), у тому числi субвенцiя з мiсцевого бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв - 375,0тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13926,9 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1098,9 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 50,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 369,0 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 1354,1 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,8 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 25,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 111,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1448,8 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 125,5 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 91,5 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 1848,4 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 238,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 15,0 тис.грн., пiльговi пенсiї - 41,9 тис.грн., харчування - 11,4 тис.грн., енергоносiї - 1232,5 тис.грн., матерiали - 101,3 тис.грн., послуги - 180,5 тис.грн., вiдрядження - 27,6 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ЗДО №5 - 320,3 тис.грн. (енергоносiї - 31,4 тис.грн., матерiали - 1,1 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 66,3 тис.грн. (зарплата - 35,0 тис.грн., енергоносiї - 31,3 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 30,7 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Львiв за пролiкованих хворих - 75,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт покрiвлi будiвлi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 30,0 тис.грн.;
    - поповнення статутного фонду КП "Шахтар" - 268,8 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерної технiки для лiкарнi - 121,8 тис.грн.;
    - реконструкцiя каналiзацiйної насосної станцiї по пр. Шевченка - 375,0 тис.грн.;
    - придбання для виконавчого комiтету телевiзора - 16,5 тис.грн., ноутбуки, комп'ютери - 32,4 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт дороги по вул. Садова - 200,0 тис.грн., вул. Львiвська - 280,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЗДО № 16 - 7,8 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора очисних стiчних вод в м. Соснiвка - 200,0 тис.грн.;
    - придбання електродвигуна для КП "Червоноградводоканал" - 30,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення по вулицi Набережна - 13,5 тис.грн., Шептицького - 22,0 тис.грн., Iвасюка - 22,0 тис.грн., Бандери - 22,0 тис.грн., Хмельницького - 22,0 тис.грн., Львiвська - 22,0 тис.грн.;
    - проект змiн до плану зонування територiї м. Червонограда - 120 тис.грн.;
    - проведення земельних торгiв - 59,4 тис.грн.;
    - сенсорний iнформацiйний кiоск для виконавчого комiтету - 123,0 тис.грн., система електронного голосування Голос - 23,9 тис.грн.;
    - реконструкцiя магiстрального водопроводу Бендюзького водозабору - 1000 тис.грн.;
    - детальний план територiї кладовища - 19,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради