Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 29.11.2019 - 05.12.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 12 918,1тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету-482,2тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот- 2 180,7тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 10,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 2,4тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 892,5тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 290,9тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 167,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 129,0 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2881,8 тис.грн.;
    - медикаменти - 1,7 тис.грн.;
    - продукти харчування - 750,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 50,0 тис.грн.;
    - заходи молодiжної полiтики - 5,0 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 96,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2841,1 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 269,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 379,8 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 4,2 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 68,3 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 100,0 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 36,1 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1061,6 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1485,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 83,5 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 1424,3 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 205,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 36,2 тис.грн., енергоносiї - 745,3 тис.грн., послуги - 427,8 тис.грн., матерiали - 10,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ЗДО №5 - 50,7 тис.грн. (матерiали - 25,0 тис.грн., енергоносiї - 25,7 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 11,4 тис.грн. (матерiали - 8,0 тис.грн., енергоносiї - 3,4 тис.грн.)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя каналiзацiйної насосної станцiї по пр. Шевченка - 100,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт огорожi ЧЗШ № 12 - 180,1 тис.грн., ЧЗШ № 1 - 193,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул. Корольова - 160,0 тис.грн.;
    - придбання житла для дiтей-сирiт - 450,0 тис.грн.;
    - придбання iнвентаря для Народного дому - 10,0 тис.грн.;
    - внески в статутний фонд КП "Шахтар" - 222,4 тис.грн.;
    - придбання обладнання для КП радiостудiї "Новий Двiр" - 23,7 тис.грн.;
    - придбання обладнання для ЧНВК № 13 - 187,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт мережi водопостачання в лiкарнi - 66,8 тис.грн.;
    - придбання транспортера стрiчкового для КП "Комунальник" - 195,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради