Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 22.11.2019 - 28.11.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 5 372,2тис.грн., з них:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного - 655,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї- 30,0тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 164,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй ),у тому числi 100,0тис.грн. - сувенцiя з мiсцевого бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14642,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 20,1 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 653,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 24,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 45,7 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 7,6 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 152,1 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 482,5 тис.грн., в тому числi: пiльговi медикаменти - 131,7 тис.грн., пiльговi пенсiї - 42,4 тис.грн., харчування - 300,0 тис.грн., енергоносiї - 1,8 тис.грн., послуги - 3,3 тис.грн., матерiали - 3,3 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ЗДО №5 - 3,9 тис.грн. (матерiали);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт тротуару та входiв у пiд'їзди житлового будинку по вулицi Бандери 25а - 119,7 тис.грн.;
    - придбання радiаторiв для КП "Комунальник" - 8,2 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт спортзалу ЧЗШ № 7 - 85,5 тис.грн.;
    - поповнення статутного фонду КП "Шахтар" - 101,3 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради