Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 15.11.2019 - 21.11.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 7 050,4тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 25,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 4,1тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 547,1тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 644,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй ),у тому числi 270,0тис.грн. - iншi субвенцiї
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 116,1 тис.грн.;
    - продукти харчування - 50,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 23,9 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 71,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 30,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 112,3 тис.грн., в тому числi: енергоносiї - 76,1 тис.грн., послуги - 16,3 тис.грн., матерiали - 15,0 тис.грн., вiдрядження - 5,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 48,5 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ЗДО №5 - 187,8 тис.грн. (зарплата - 180,3 тис.грн., харчування - 3,7 тис.грн., енергоносiї - 3,8 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 4,6 тис.грн. (зарплата - 4,0 тис.грн., енергоносiї - 0,6 тис.грн.);
    - субвенцiя для с. Гiрник на реконструкцiю вуличного освiтлення - 540,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт покрiвлi ЗДО № 1 - 75,7 тис.грн.;
    - придбання концентратора кисневого для лiкарнi - 49,1 тис.грн.;
    - грошова оцiнка земельної дiлянки - 6,2 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного моста через рiчку Захiдний Буг - 50,8 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора очищених стiчних вод с. Добрячин - 597,3 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради