Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 08.11.2019 - 14.11.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 22 307,0тис.грн., з них:- базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету за рахунок залишку освiтньої субвенцiї, що утворився на початок бюджетного перiоду - 132,7тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету, - 8,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 158,2тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 4 010,4тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на реалiзацiю заходiв на пiдвищення якостi освiти за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 973,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 336,5тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 262,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 12717,3 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 10,4 тис.грн.;
    - продукти харчування - 238,5 тис.грн.;
    - заходи молодiжної полiтики - 11,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 63,4 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 99,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 120,5 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 15,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 78,7 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 161,9 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 99,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 36,4 тис.грн., послуги - 12,8 тис.грн., вiдрядження - 13,5 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 158,2 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 219,1 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 99,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 60,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 38,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 49,5 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ЗДО №5 - 171,1 тис.грн. (зарплата - 150,8 тис.грн., харчування - 20,3 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 10,9 тис.грн. (зарплата)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання обладнання для ЗДО № 1 - 13,1 тис.грн., ЗДО № 18 - 20,5 тис.грн., ЗДО № 19 - 8,9 тис.грн.;
    - будiвництво стадiону зi штучним покриттям в смт. Гiрник - 143,3 тис.грн.;
    - внески до статутного капiталу КП "Червоноградводоканал" - 350,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт зовнiшнього освiтлення ЗДО № 17 - 23,6 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт покрiвлi ЧНВК № 3 - 90,9 тис.грн.;
    - замiна вiкон в Народному домi - 10,0 тис.грн.;
    - придбання ноутбукiв для лiкарнi - 166,5 тис.грн.;
    - облаштування майданчика з вуличними тренажерами - 117,7 тис.грн.;
    - придбання розкидача дорожнiх сумiшей для КП "Комунальник" - 170,0 тис.грн.;
    - внески до статутного капiталу КП "Спорткомплекс Шахтар" - 105,0 тис.грн.;
    - придбання цифрового вимiрювального комплексу та оптичного телескопу для шкiл - 108,8 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерних робочих мiсць для шкiл - 988,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради