Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 01.11.2019 - 07.11.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 19 251,8тис.грн., з них:
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу- 7 998,1тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя- 4 010,4тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 35,0тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 8,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 42,1 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 433,9 тис.грн.;
    - продукти харчування - 400,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1150,8 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7140,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 76,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 20,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг по вул. Промислова, Шептицького, Львiвська - 15,8тис.грн.;
    - поточний ремонт по вул. Вечiрня - 30,1тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом - 250,0тис.грн.;
    - виготовлення проектно-кошторисної документацiї на встановлення опалювання в 4 i 8 фiлiї централiзованої бiблiотечної системи - 52,0тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 925,9 тис.грн., в тому числi: заробiтну плату - 341,6тис.грн.; медикаменти - 40,0 тис.грн., харчування - 10,0 тис.грн., енергоносiї - 262,4 тис.грн., матерiали - 136,7 тис.грн., послуги - 67,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 68,2тис.грн.
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 977,8 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки громадськiй органiзацiї "Нiка" - 7,0 тис.грн., громадськiй органiзацiї ветеранiв "Промiнь надiї" - 10,0 тис.грн., мунiципальному формуванню з охорони громадського порядку - 40,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1045,6тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 1,0 тис.грн. (електроенергiя);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання дитячого садочку - 50,2 тис.грн. (енергоносiї - 33,1тис.грн.; харчування - 17,1тис.грн.);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт огорожi ЧЗШ №12 - 115,6 тис.грн.;
    - придбання ноутбукiв для ЧНВК №13 -28,4тис.грн.;
    - придбання дорiжки розподiльчої ЧНВК №13;
    - придбання ковша, автошин, батарей акамуляторних, гiдроцилiндрiв для КП "Комунальник" - 117,0тис.грн.;
    - придбання комп'юторної технiки для КП "Соснiвська мiська лiкарня" -80,0тис.грн.;
    - капiтальний ремонт системи опалення ЗДО №10 - 68,6тис.грн.;
    - придбання комп'ютерiв для комп'ютиризацiї робочого мiсця вчителя - 98,4тис.грн.;
    - придбання ноутбукiв для ЧНВК №13- 66,2тис.грн.;
    - детальний план територiї ст. 2-го пiдйому Бендюзького водозабору - 60,0тис.грн.;
    - капiтальний ремонт покрiвлi ЧНВК №3 - 3,2тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради